Wat wij geloven

Wij geloven in de Goddelijke inspiratie van de Bijbel en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven.

Wij geloven in de eenheid van God, die de Schepper is van alle dingen, van eeuwigheid bestaande in drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Wij geloven dat Jezus Christus waarlijk God en waarlijk mens is; dat Hij de enige middelaar is tussen God en mensen; dat elk mens alleen verlost wordt door het plaatsvervangend sterven van Jezus Christus, en uit genade gerechtvaardigd wordt, niet door werken, maar door geloof in Hem.

Wij geloven in Christus’ lichamelijke opstanding uit de doden, zijn hemelvaart en zijn zitten aan de rechterhand van de Vader, en zijn persoonlijke wederkomst.