Geschiedenis

‘De Ontmoeting’ in Apeldoorn is in de tweede helft van de negentiende eeuw ontstaan, voornamelijk uit evangelisatie-arbeid waarmee de naam van Dirk Rot (1852-1924) verbonden is. Aanvankelijk hield men samenkomsten aan huis, later in een (nu niet meer bestaand) gebouw aan de Langeweg op Het Loo, en sinds 1932 in het huidige gebouw aan de Hoofdstaat.

‘De Ontmoeting’ heeft geen formele binding met een landelijk kerkgenootschap, maar verheugt zich in een goede relatie met andere gemeenten. De beweging van de “Broeders”, in welke traditie wij in Apeldoorn staan, kent geen formele structuren, geen predikantschap of andere ambten; de nadruk ligt op het feit dat alle gelovigen broeders en zusters zijn, met slechts Eén, de Heer Jezus, als hun Meester.