Visie

Vijf pijlers:

Aanbidding = bewondering voor God

– Wij verlangen ernaar om God in vrijheid en overgave te kunnen eren;

Discipelschap = Jezus vertrouwen, volgen en van Hem leren

– Wij verlangen ernaar om als Jezus te zijn, als voorbeeld voor anderen en willen mensen helpen te groeien naar het beeld van Jezus;

Gemeenschap = omgaan met God en met elkaar

– Wij willen graag een gezin van God zijn, waarin we er voor elkaar zijn, zoals Jezus er voor ons is;

Dienstbaarheid = bereid om te dienen

– Wij verlangen ernaar om onze talenten en mogelijkheden in te zetten om anderen te dienen, zodat iedereen naar vermogen bijdraagt tot groei van de grote Gemeente in Apeldoorn en wereldwijd;

Evangelisatie = het goede nieuws uitleven/doorgeven

– Wij willen de liefde die God voor de wereld heeft tonen en mensen laten zien dat er altijd hoop is door Jezus Christus.

Aanbidding/eredienst: Broeders van Dienst, Woord en Dienstengroep, Band, Appèldienst (incidenteel: doop, opdragen, huwelijk, begrafenis)

Discipelschap: Jeugdwerk

Gemeenschap: Zorg, Kringen, Ouderenochtenden, Activiteiten, Gebed, Ouderenbezoek, Kraambezoek, Bloemen

Dienstbaarheid: Bestuur, Financieel, Facilitair, Kosters, Audio, Koffierooster, Communicatie, Gebouw/perceel/woonhuis

Evangelisatie (= het goede nieuws uitleven/doorgeven): Externe communicatie