Leiding

Verantwoordelijk Team (VT)

In onze gemeente draagt iedereen naar vermogen bij, waarbij het VT structureert en eindverantwoordelijk is. Dit Team luistert naar de gemeente en wordt door de gemeente gesteund. Het VT heeft geestelijk gezag en zoekt naar manieren om dit vorm te geven.

Onder 5 pijlers (zie visie) valt alles wat er in de gemeente aan taken plaatsvindt. In het VT zitten mensen die zich elk verantwoordelijk voelen voor een pijler.

Zij communiceren met de gemeenteleden die actief zijn in die pijler. De groepen binnen een pijler zijn zoveel mogelijk autonoom, maar het hele VT is eindverantwoordelijk voor wat er in de pijlers gebeurt.

Binnen het VT worden ook oudstentaken opgepakt.

Op dit moment wordt het VT gevormd door Arne Nanninga, Samuel de Jong en Hans Arentsen