Jong

Onze gemeente heeft een grote groep kinderen en jongeren. Voor verschillende leeftijdsgroepen is er iets te beleven.

Kinderen:

De Schatjes

Voor alle kinderen die net starten op de basisschool (groep 1 en 2). In deze klas werken we met de werkmap van Promiseland voor de onderbouw. Aan de hand van thema’s komen alle bekende verhalen uit de Bijbel in een paar jaar tijd aan bod.

De kinderen zijn nog erg visueel ingesteld, dus wordt er gebruik gemaakt van beeldmateriaal.

Er wordt gebeden, gezongen en er wordt een werkje of een kleurplaat gemaakt. En soms wordt er een spel gedaan. Natuurlijk is er ook ruimte voor een gesprekje met de kinderen.

De Mickey’s

De kinderen van groep 3, 4, 5 en 6 komen bij de Mickey’s.

Ook hier werken we met de  werkmap van Promiseland, maar dan voor de middenbouw. We starten in het Nieuwe Testament. Halverwege het jaar gaan we verder aan de hand van het thema “de Bijbel is…” en “God is…”

Natuurlijk gaan we ook in deze groep met de kinderen bidden, ze worden aangemoedigd om hardop te bidden en onderwerpen aan te dragen. We zingen en maken soms een werkje. We doen spelletjes, een quiz of kijken een (Bijbelse) video. De kinderen worden uitgedaagd om mee te praten over het onderwerp van de les.

Jongeren:

ROCK SOLID:

Voor groep 7 en 8 en de eerste klas van de middelbare school  is er 3x per maand RockSolid club, tijdens de zondagse vieringen. Hier leren de kinderen de basis van hun christelijke geloof begrijpen en leren ze wat het in de praktijk betekent om Christus te volgen, op hun leeftijd, in de wereld van vandaag.

Tieners:

Voor tieners van 12-15 jaar is er een tienergroep.