Communicatie

In de interne en externe communicatie van De Ontmoeting zijn verschillende personen actief en worden diverse materialen gebruikt:

De website is een open plek voor communicatie, voor iedereen binnen en buiten de gemeente. Hier is informatie te vinden over de bijeenkomsten, achtergronden en activiteiten van onze gemeente.

Het wekelijks bulletin geeft melding van de weekagenda, actuele mededelingen uit de gemeente en bijzonderheden voor de volgende zondag.

De kopij voor alle middelen wordt aangeleverd door de gemeenteleden zelf, zodat iedereen betrokken is bij het delen van informatie met de gemeente.

Privacystatement