Welkom

Leven in overvloed

Hartelijk welkom in onze diensten. Op zondag beginnen we om 10:00 uur, in gebouw ‘De Ontmoeting’, Hoofdstraat 220 te Apeldoorn. Kijk voor verdere informatie bij ‘Vieringen‘.

Wij houden van Jezus Christus, die centraal staat in ons christelijke geloof. Hij leeft en is het motief voor ons leven (hart) en ons handelen (handen).

Als jij je afvraagt waarom je leeft, ga dan op zoek naar God, die in Jezus Christus naar ons toe is gekomen. Christus leren kennen, is het leven vinden!

Ben je op zoek naar God, wil je meer over Jezus weten, heb je behoefte aan een goed gesprek, zie je het even niet zitten, mail naar zorg@deontmoeting.org of ga met anderen over Hem praten.