En verder …

Dopen

Als iemand zich wil laten dopen om zo de Heer Jezus te volgen, dan kan hij/zij contact opnemen met iemand uit de gemeente of met één van de VT-leden.

Opdragen

Ouders van een nieuwgeborene die hun kind in de gemeente aan de Heer willen laten opdragen, kunnen zich in verbinding stellen met iemand uit de gemeente of met een VT-lid.

Zorggroep

Een van de doelstellingen van “De Ontmoeting” is dat er onderlinge zorg is, zodat iedereen zich veilig, geliefd en gekend voelt. Dit krijgt ook in de kringen aandacht. 

Muziekgroep

contact: Petra van Dijken

Gemengd koor

Koffieochtenden voor ouderen vanaf 65 jaar, elke 2e woensdag van de maand; kleine zaal aan de Hoofdstraat 220 om 9:45 uur.